Welkom bij ZinZinZin!
Want alles heeft zin ... en hoe!


Tarot

Ik werk met de Thoth-tarot, ontworpen door Aleister Crowley en gemaakt door Frieda Harris. Je kunt verschillende kaarten uit deze tarot op deze site terugvinden.

De Thoth-tarot is geen obscure tarot, maar ook niet de meestgebruikte. Dat is de Rider-tarot van Waite en Smith. De kaarten van de Rider-tarot zijn helder en eenduidig, met op iedere kaart enkele, duidelijk getekende symbolen. Crowley heeft daarentegen een tarot geschapen die uitpuilt van de symboliek, met een veelheid aan energie op iedere kaart.
De afbeeldingen in Crowley's tarot (getekend door Frieda Harris) geven eigenlijk altijd meerdere dimensies van onze werkelijkheid tegelijk weer. Ze krijgen daardoor een diepte en rijkdom aan energie die me erg aanspreekt.

Ik ken dit soort diepte en energetische overvloed uit transcendente meditaties, waarin je geestelijk reizen maakt door de energie-sfeer die aan de grondslag ligt van onze werkelijkheid. Voor mijn gevoel geven de kaarten van de Thoth-tarot heel accuraat iets weer van die dieperliggende energie-wereld.

Ik heb een boek geschreven met daarin beschrijvingen van alle kaarten van Crowley's Thoth-tarot.
Die kun je hier gratis downloaden.


De Thoth-tarot ervaar ik als heel diepgaand, intuïtief en helder

Aleister Crowley was een nogal excentriek persoon. Hij werd sterk gevormd door zijn verzet tegen een christelijke achtergrond die hij ervoer als hypocriet, steriel en onderdrukkend. Vanuit dit verzet vereenzelvigde hij zich graag met de duivel en was hij erg bezig met sex.
Wat vind ik daar van? Ach, ik ben niet snel geschokt door dingen en ik geloof dat ik hier ook wel doorheen kan prikken.

Crowley's Duivel is een kaart die ik lang niet heb begrepen, maar nu zie ik dat die kaart vooral gaat over het schaamteloos mogen doen wat je zelf wil, ook als dat egoïstisch is, of ongewenst of niet correct. Het is belangrijk om dat te mogen. Helemaal als je als kind onderdrukt bent en geterroriseerd in de naam van christelijke normen en waarden - zoals Crowley was - kan ik me voorstellen dat het enorm belangrijk voor je wordt om zelf te mogen kiezen en bepalen.
Ik vind Crowley's associaties met de Duivel daarom niets ergs. Hij heeft geen misdaden gepleegd en niemand iets aangedaan, voor zover ik weet. Hij was alleen compromisloos zichzelf, in alle eerlijkheid, met alles er op en er aan. Wat is daar mis mee?

Daarnaast vind ik het belangrijker dat deze man een aantal fundamentele principes van het Universum prachtig heeft weten te vatten in een serie kaarten. Dat is buitengewoon. De beelden die Frieda Harris heeft gemaakt rond Crowley's visies, ervaar ik bovendien als heel diepgaand, intuïtief en helder.

Eeuwige cycli
Er ligt een cyclisch wereldbeeld ten grondslag aan de tarot. Iedere tarot-kaart vertegenwoordigt een fase in eeuwig doorlopende groeiprocessen, waarin opkomst, bloei, hoogtepunt, verval, rotting en einde elkaar onophoudelijk blijven opvolgen.
Sommige tarotisten zijn daarom van mening dat er in de tarot geen "slechte" kaarten zijn. Iedere fase in een groeiproces heeft immers zijn mindere en betere kanten. De opkomst is vitaal, maar is nog niet volgroeid. Het hoogtepunt is comfortabel, maar draagt in zich al het komende verval. De neergang is wellicht teleurstellend, maar ook het begin van de transformatie naar een nieuwe vorm. En het dieptepunt is leeg en dood, maar schept wel ruimte voor prachtige nieuwe ontwikkelingen.


Iedere kaart vertegenwoordigt een fase in eeuwige groeiprocessen

Daar staat tegenover dat sommige kaarten onmiskenbaar stralender en stromender energie vertegenwoordigen dan andere. Kaarten als de Zon en Vreugde geven duidelijk een vruchtbaarder, positievere situatie weer dan donkerder kaarten als Mislukking en Smart. Dus beweren dat er geen "slechte" kaarten zijn (wat ik zelf trouwens ook heb gedaan), is wel een beetje onzin. Natuurlijk kun je veel leren van een kaart als Ondergang of Getob, maar ik ken niemand die een dergelijke kaart liever in de toekomst ziet liggen dan in het verleden.

Logisch, toch? Mensen voelen zich beter in positieve energie, functioneren beter in positieve energie en zijn dichter bij wie ze werkelijk zijn in positieve energie. Iedereen wil van negatieve energie weg en naar positieve energie toe. Juist daarom is het belangrijk dat je het negatieve niet ontkent, door net te doen alsof het ook positief is. Ik probeer in ieder geval altijd te speuren naar mogelijkheden om vanuit een negatieve, stilstaande situatie door te groeien naar een situatie van expansie, optimisme en geluk.

In tegenstelling tot speelkaarten hebben tarot-kaarten verschillende boven- en onderkanten. Daardoor kunnen ze omgekeerd, opstekop, liggen. Ik hecht daar waarde aan. Iedere kaart heeft zijn krachtige kanten, maar soms brengt die kracht ook een valkuil met zich mee. Wanneer een kaart omgekeerd ligt, zie ik dat als een teken dat deze valkuil uitdrukkelijk een rol kan spelen.

In de meeste gevallen komt dit er op naar dat de centrale energie van een kaart dan te sterk aanwezig is. Zo staat de kaart van de Dwaas normaalgesproken voor vrijheid, ongedwongenheid en spontaniteit, maar wijst hij omgekeerd op een teveel daarvan - dus op domheid en naïviteit.
De kaart Vrede gaat normaal over een zorgvuldig gepland evenwicht, waar hij omgekeerd eerder waarschuwt voor te veel planning; voor een kunstmatige en geforceerde situatie die op zichzelf niet kan standhouden.

In mijn visie op het leven en de tarot, is er dus ruimte voor de schaduwkanten. Ik geloof echter niet in het nut van focussen daarop. Wat mij betreft is het nut van negativiteit dat het je inzicht kan geven, meer niet.
Ik hou de schaduw dan ook uitdrukkelijk buiten mijn werk. Ik werk met het Licht en voor het Licht, volledig in het Licht. Aan het begin van iedere legging die ik doe, spreek ik daarom altijd uit dat ik alleen contact wil met Gidsen die alleen maar het beste met me voor hebben.
Ik zou iedereen die met de tarot werkt (of op een andere manier boodschappen channelt), dat ook ten zeerste willen aanraden. Het leven bestaat uit keuzes. Wanneer je daar voor kiest, heb je het vermogen om alle negativiteit buiten de deur te houden. Negativiteit is als een vampier: zolang je hem niet uitnodigt om binnen te komen, kan-ie je niets maken.


Ik werk met het Licht en voor het Licht, volledig in het Licht

Negatief/positief
Hoewel ik accepteer dat iedere groeifase zijn waarde heeft, geloof ik niet dat ellende onvermijdelijk is. Ik geloof niet dat je per se door een dal moet om een piek te beleven. Ik geloof in moeiteloosheid. Tuurlijk, als je in een dal zit, kun je bedenken dat je weer naar een piek toe gaat en dat je die dan - na dit dal - extra zult kunnen waarderen. Maar dat maakt het nog geen noodzaak om door dalen te gaan. Je hebt geen dalen nodig om pieken te beleven. Je kunt ook leren om structureel hoog te zitten met je energie.
Dat doe je wanneer je in je kracht staat; wanneer je in contact leeft met wie je werkelijk bent. Dan kun je accepteren wat je aan negativiteit tegenkomt, zonder je er toe te laten verleiden daar zelf negatief van te worden. Dat is ook hoe ik zelf probeer te leven. En dat lukt aardig.

Ik focus niet op negativiteit; niet in de tarot en niet in het aardse leven. Als tarot-consultant en coach ben ik er dan ook niet op uit om met je te onderzoeken wat er buiten jou allemaal wordt bekokstoofd en gemanipuleerd en verleid en gedwongen. Ik snap best dat je daar last van kunt hebben en ik nodig je van harte uit om met die problemen naar mij toe te komen, maar ik ga er niet op focussen, omdat ik niet geloof dat dat tot een oplossing leidt.
Je kunt zelf wel mee gaan manipuleren en machtsspelletjes spelen, maar dat levert hetzelfde op als (fysiek) geweld: de situatie wordt er alleen maar erger van.


Je hebt geen dalen nodig om pieken te beleven

Ik wil je in je kracht zetten. Dat betekent in de eerste plaats dat ik de focus leg op jou; op jouw ervaringen, jouw energie en jouw gedrag. Wat er om je heen gebeurt kan daarvoor relevant zijn, maar de oplossing van je problemen ligt altijd bij jou.
Jouw wereld, jouw ervaring en jouw geluk zijn stuk voor stuk niet afhankelijk van anderen. Ze hebben te maken met anderen, maar ze zijn niet van anderen afhankelijk. Ze zijn afhankelijk van jou en hoe jij omgaat met de dingen die je tegenkomt. Dat beseffen, is in je kracht staan.

Als je dingen wil veranderen in je leven, moet je dingen veranderen in je houding, je overtuigingen, je aannames, je verwachtingen, je signalen naar anderen, je intenties, enzovoort. Dat is waar ik met je aan wil werken.

Als je er klaar voor bent om verantwoordelijk te worden voor je eigen leven, je eigen geluk en je eigen succes, kun je denken aan een consult. (In andere gevallen ben je overigens ook welkom.)
Ik sta je graag bij, op je weg naar een mooi en vervullend leven!